مرجوع کالا در خصوص کالا و قطعاتی که مشتری به دلایل کیفی پس از نصب و استفاده تصمیم به مرجوعی دارد لازم است که قبل از هر اقدامی با واحد پشتیبانی باباپارت تماس گرفته و دلایل و شرح ایراد را اطلاع بدهد.

توصیه می شود که اقدام به ضبط ویدیو کنید و مشکل را شرح دهید .در صورتی که تیم فنی باباپارت تشخیص دهد که ایراد به وجود آمده ناشی از سرویس کار یا تعمیرکار باشد با هماهنگی نسبت به اعزام کارشناس خود در اقضی نقاط کشور خواهد نمود .پس از حضور کارشناس فنی چنانچه رفع نقص صورت گرفت هزینه ایاب ذهاب و سرویس موردنظر به عهده خریدار و در صورت تشخیص ایراد از قطعه ارسالی باباپارت کلیه هزینه ها به عهده باباپارت میباشد .

لذا قبل از اقدامی با واحد پشتیبانی باباپارت تماس بگیرید.