ماشینم توی حرکت خاموش شد. تسمه تایم پاره کرده؟

ماشینم توی حرکت خاموش شد. تسمه تایم پاره کرده؟

ماشینم توی حرکت خاموش شد. تسمه تایم پاره کرده؟ تسمه تایم، هماهنگ کننده حرکت میل‌سوپاپ با میل‌لنگ است به این معنی که تسمه تایم با اتصال میل‌سوپاپ به میل‌لنگ باعث می‌شود در زمان گردش میل‌لنگ و بالا رفتن پیستون‌ها، سوپاپ‌های هر سیلندر به‌موقع بسته شوند. یکی از اتفاقات خطرناک، عجیب و تلخی که برای هر […]