کم شدن روغن موتور و دلایل آن | با اینکه ماشین سالمه ولی باز روغن کم میکنه؟ (۲ دلیل اصلی)

با اینکه ماشین سالمه ولی باز روغن کم میکنه؟ (2 دلیل اصلی)

دلایل کم شدن روغن موتور کم شدن روغن موتور ماشین یکی از اتفاقات نگران کننده است که ممکن است دردسر بسیار زیادی را به دنبال داشته باشد. روغن موتور خودرو یکی از اجزای بسیار حیاتی خودرو است که معمولاً باید بعد از هر ۵ هزار الی ۷ هزار کیلومتر عوض شود. کم شدن روغن موتور […]