ترفندهای افزایش طول عمر لنت | روش چک کردن لنت بدون باز کردن چرخ

دانستنی های مهم لنت ترمز خودرو

دانستنی های مهم لنت ترمز خودرو یکی از اصلی ترین نکات در رابطه با یک خودرو، مسئله امنیت سرنشینان آن است. از مهمترین قطعاتی که به این امر مربوط بوده، سیستم ترمز و وجود لنت ترمز در این بخش می باشد. چون با اصطکاکی که در چرخ ها ایجاد میکند باعث می‌شود تا سرعت ماشین […]