کم شدن روغن موتور و دلایل آن | با اینکه ماشین سالمه ولی باز روغن کم میکنه؟ (۲ دلیل اصلی)

با اینکه ماشین سالمه ولی باز روغن کم میکنه؟ (2 دلیل اصلی)

دلایل کم شدن روغن موتور کم شدن روغن موتور ماشین یکی از اتفاقات نگران کننده است که ممکن است دردسر بسیار زیادی را به دنبال داشته باشد. روغن موتور خودرو یکی از اجزای بسیار حیاتی خودرو است که معمولاً باید بعد از هر ۵ هزار الی ۷ هزار کیلومتر عوض شود. کم شدن روغن موتور […]

۴ نکته جذاب عیب یابی روغن سوزی ماشین

4 نکته جذاب عیب یابی روغن سوزی ماشین

۴ نکته جذاب عیب یابی روغن سوزی ماشین وقتی روغن به هر دلیلی وارد محفظه احتراق می شود و مقدار آن از حد مجاز بیشتر می گردد و این مقدار روغن به همراه مخلوط هوا و بنزین می سوزد و از اگزوز خودرو خارج می شود اصطلاحا می گوئیم موتور دچار روغن سوزی گردیده است. […]